انواع محصولات:

  • لباس و شلوار کار
  • لباس سرهمی
  • دوبنده
  • روپوش آشپز و سرآشپز
  • روپوش پزشکی و بیمارستانی
  • روپوش مدرسه

برای اطلاع از مدلها و قیمت ها با دفتر فروش تماس بگیرید.