مزیت های یونیفرم یکسان برای مدارس ، سازمانها یا شرکتها

لباس
به این نوشته امتیاز دهید.

همانطور که می دانید استفاده از یونیفرم یا لباس فرم یکسان بین دانش آموزان مدارس و یا کارمندان و اعضای یک گروه محدود به شرکت های بزرگ امروزی نیست و از دیرباز در بین قبایل و ارتش ها رواج داشته است. ولی چرا؟ چرا این گروه ها به یک پوشش و لباس فرم یکسان برای افراد خود روی آورده اند. در ادامه چند دلیل اصلی را بررسی می کنیم.

بالابردن وفا داری کارمندان به سازمان
پوشش یکسان برای کارمندان ، حس مشترک تعلق به یک مجموعه را در بین آنها بوجود می آورد. در این زمان کارمندان خود را یکسان و یک جهت برای رسیدن به یک هدف مشترک در سازمان می بینند. این احساس تعلق خاطر به یک تیم و گروه باعث افزایش روحیه همکاری بین کارمندان می گردد. دقیقاً همین موارد در مورد دانش آموزان یک مدرسه با یک یونیفرم متحدالشکل نیز کاربرد دارد.

تاثیر روی مشترکین و مراجعین
نظم و انضباط و هماهنگی پیامی است که توسط افراد یک گروه که یک نوع لباس را پوشیده اند به دیگران مخابره می شود. این افراد از بیرون به صورت یک واحد منسجم ، یکپارچه و یکسان دیده می شوند. نتیجه ی این امر بالا رفتن حس اطمینان مشتریان به مجموعه است زیرا می دانند معمولاً احتمال موفقیت در گروه های منظم تر بیشتر است. به همین دلیل است که در واحد های نظامی به پوشش یکسان اعضا تا این حد اهمیت داده می شود. هرچه لباس فرم از دید مشتریان جذاب تر و دوستداشتنی تر باشد احتمال میزان جذب و خرید آنها بیشتر و بهتر خواهد بود. برعکس این موضوع نیز صادق می باشد : یک یونیفرم  یا لباس فرم نازیبا یا کثیف و یا نامناسب فراری دهنده ی مشتریان است.

تمایز کارمندان از مشتریان
ایجاد معیار تشخیص کارمندان از مشتریان از دیگر مزایای یونیفرم  یا لباس فرم است. در اینجا با کاهش سردرگمی مراجعین به میزان کارایی و بازدهی سازمان افزوده می شود.

تبلیغ
نوشته ، آرم ، رنگ و طرح لباس فرم خود می توانند انتقال دهنده ی پیام تبلیغاتی و طرز تفکر شرکت و سازمان باشد. در اینجا کارمندان به مانند یک تبلیغ کننده متحرک در سازمان عمل خواهند کرد.

نویسنده : مدیریت وب سایت تولید پوشاک ایران

error: Content is protected !!